Petr Zackl
Langrova 24
53341 Lázně Bohdaneč

IČO: 66811775

tel.: 608 227 381

infozacklsport@seznam.cz